Services

Izrada izvedbenog projekta

Services

Uvod

• Glavni projekt rijetko uključuje detaljnu razradu što, u većini slučajeva, dovodi do investitorovog nezadovoljstva sa raznim stvarima poput pozicija rasvjetnih tijela i prekidača, načina upravljanja rasvjetom,
pozicijom i brojem utičnica
• U dogovoru s Vama, naš projekt će najbolje poslužiti izvođačima i investitoru kako bi izvedba bila brža, efikasnija i kvalitetnija, na zadovoljstvo svih uključenih strana

Team
Team
Team

Novi izvedbeni projekt

    • Za razliku od većine glavnih projekata koji su najćešće napravljeni za ishodovanje građevinske dozvole, naš izvedbeni projekt će služiti za izvođenje
    • U dogovoru s investitorom, izrađujemo izvedbeni projekt elektroinstalacija u kojem će biti definirani svi zahtjevi i detalji elektroinstalacija
    • Projektom će biti odrađeno napajanje svih uređaja, određivanje strujnih krugova, strukturno kabliranje napajanja i upravljanje rasvjetom te sve ostalo što izvedbeni projekt elektroinstalacija sadrži

Team
Team

Izvedbeni projekt
za vrijeme izvođenja

      • U fazi izvođenja može se napraviti izvedbeni projekt koji će se vezati na stari projekt, ali će sadržavati nove zahtjeve i želje investitora
      • Sve pozicije rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača te ostale opreme će se kotirati kako bi se pojednostavilo izvođenje i kako ne bi bilo odstupanja od zahtjeva investitora

Team
Team

Detalji spajanja

      • U našim projektima investitori i izvođači će dobiti svaki potreban detalj spajanja i izgled razvodnih ormara

Team
Contact

Kontaktirajte nas

Imate li pitanje u vezi bilo kojeg segmenta rasvjete, slobodno nas kontaktirajte.

099 344 41 29
091 574 87 49
Contact